Regulamentul (UE) nr. 1013/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare a politicii Uniunii în domeniul flotei definite la capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului