Cauza C-331/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 aprilie 2011 — Comisia Europeană/Republica Polonă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Ajutor de stat — Ajutor acordat de Republica Polonă în favoarea grupului Technologie Buczek — Decizie a Comisiei prin care se constată incompatibilitatea ajutorului cu piața comună și prin care se dispune recuperarea acestuia — Neexecutare în termenul stabilit)