Regulamentul (CE) nr. 1255/96 al Consiliului din 27 iunie 1996 de suspendare temporară a drepturilor autonome prevăzute de Tariful Vamal Comun pentru anumite produse industriale, agricole și de pescuit