Informații comunicate de statele AELS privind ajutoarele de stat acordate în temeiul actului la care se face referire în anexa XV punctul 1 litera (j) din Acordul privind SEE [Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare)]