Întrebare scrisă E-004501/11 Françoise Grossetête (PPE) adresată Comisiei. Legislația în materie de dietă