Întrebare scrisă E-9238/10 Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE) adresată Comisiei. Ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare (APC) UE-Turkmenistan