Απόφαση του Συμβουλίου της 1ης Οκτωβρίου 2007 για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τη Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και του άρθρου 37 του μηχανισμού της αναπτυξιακής συνεργασίας (2007/641/ΕΚ)