Comunicare a Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul European - Măsuri de însoţire pentru sectorul bananelor: sprijinirea principalelor ţţări ACP exportatoare de banane în vederea adaptării viabile la noile realităţi comerciale