Komunikat Komisji do Rady i parlamentu Europejskiego - Środki towarzyszące odnoszące się do bananów: Pomoc krajom AKP będącym głównymi eksporterami bananów w trwałym dostosowaniu do nowych warunków handlu