Întrebare scrisă E-8910/10 João Ferreira (GUE/NGL) adresată Comisiei. Impactul importului de pește asupra formării prețurilor de vânzare inițiale