Întrebare scrisă E-001759/11 Juozas Imbrasas (EFD) adresată Comisiei. Vehiculele scoase din uz (identificate ca piese demontate) importate într-un stat membru și nomenclatorul pieselor provenite de la aceste vehicule