RAPORTUL COMISIEI EUROPENE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Evoluția situației pieței și condițiile subsecvente de eliminare treptată a sistemului de cote pentru lapte