Comunicare a Comisiei – de stabilire, în contextul regimurilor tarifare preferențiale, a condițiilor pentru informarea operatorilor economici și a administrațiilor statelor membre asupra cazurilor de „îndoieli întemeiate” cu privire la originea mărfurilor Text cu relevanță pentru SEE