Regulamentul (UE) nr . 16/2011 al Comisiei din 10 ianuarie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (Text cu relevanță pentru SEE)