Concluzii ale Consiliului din 2 decembrie 2011 privind prevenirea, diagnosticarea timpurie și tratarea bolilor respiratorii cronice la copii