TITJUR Hotărârea Curții din data de 11 octombrie 1983. # Oswald Schmidt (Demo-Studio Schmidt) împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Concurență. # Cauza 210/81. Schmidt/Comisia