Întrebare scrisă E-2690/10 adresată de Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Comisiei. Impunerea unei taxe pe emisiile de dioxid de carbon în UE