Decizie de a încheia procedura oficială de investigare după retragerea măsurii de către statul membru – Ajutor de stat – Portugalia (Articolele 107-109 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) – Comunicarea Comisiei conform articolului 108 alineatul (2) din Tratatul TFUE – retragerea notificării – Ajutor de stat C 55/06 (ex N 42/05) – Subvenționarea dobânzilor pentru împrumuturile acordate întreprinderilor din sectorul pescuitului – Portugalia Text cu relevanță pentru SEE