Întrebare scrisă E-7704/10 Othmar Karas (PPE) adresată Comisiei. Dumping salarial în Germania: abatoare şi unităţi de tranşare