RAPORT AL COMISIEI Răspunsurile statelor membre la Raportul anual pe 2009 al Curții de Conturi SEC(2011) 262 final