Întrebare scrisă E-7783/10 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) adresată Comisiei. Produsele agricole provenite din ţările terţe