Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/486/PESC a Consiliului, astfel cum a fost pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare 2012/393/PESC a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 753/2011 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 643/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Afganistan