Întrebare scrisă E-005181/11 James Elles (ECR) adresată Comisiei. Rata de execuție a bugetului – Dezvoltarea și relațiile cu țările ACP și Ajutor umanitar