PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 3 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2016 Varnost institucij$