Întrebare scrisă E-008365/11 Alajos Mészáros (PPE) adresată Comisiei. Compatibilitatea dispozițiilor privind registrele de nașteri și decese cu dreptul european