Ordonanța Curții (camera a șaptea) din 13 ianuarie 2010. Ordonanța Curții (camera a șaptea) din 13 ianuarie 2010.#Isabella Calestani (C-292/09) şi Paolo Lunardi (C-193/09) împotriva Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma.#Cereri având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Commissione tributaria provinciale di Parma - Italia.#Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare - Inadmisibilitate vădită.#Cauze conexate C-292/09 și C-293/09.