Întrebare scrisă E-1823/10 adresată de Luigi Berlinguer (S&D) Comisiei. Proiectul EMETT — Masterat european în formarea cadrelor didactice