Întrebare scrisă E-6273/10 Cornelis de Jong (GUE/NGL) adresată Consiliului. Progresele realizate de Bulgaria şi România în contextul mecanismului de cooperare şi verificare