TITJUR Leno Merken Concluziile avocatului general Sharpston prezentate la data de5 iulie 2012. # Leno Merken BV împotriva Hagelkruis Beheer BV. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Gerechtshof te 's-Gravenhage - Țările de Jos. # Marcă comunitară - Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Articolul 15 alineatul (1) - Noțiunea «utilizare serioasă a mărcii» - Întindere teritorială a utilizării - Utilizarea mărcii comunitare pe teritoriul unui singur stat membru - Caracter suficient. # Cauza C-149/11.