Cauza T-461/09: Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2011 — CheapFlights International/OAPI — Cheapflights (Cheapflights cu avion negru) [ „Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Cheapflights cu avion negru — Marcă internațională figurativă anterioară CheapFlights — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009” ]