Regulamentul (UE) nr. 891/2010 al Comisiei din 8 octombrie 2010 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 6-fitază ca aditiv pentru hrana curcanilor (titularul autorizației Roal Oy) Text cu relevanță pentru SEE