Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 27 aprilie 2012 privind închiderea conturilor agențiilor de plăți din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2011 [notificată cu numărul C(2012) 2883] (2012/234/UE)