Întrebare scrisă E-8335/10 Oreste Rossi (EFD) adresată Comisiei. Sistemele fotovoltaice: noi metode de control