Întrebare scrisă E-006460/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) adresată Comisiei. Obiectivele reducerii sărăciei