Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1055/2011 al Comisiei din 20 octombrie 2011 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui și produselor lactate