Întrebare scrisă E-009321/11 Oreste Rossi (EFD) adresată Comisiei. Protest al călugărilor tibetani