Regulamentul (UE) nr . 463/2010 al Comisiei din 27 mai 2010 privind deschiderea, pentru anul contingentar 2010, a unei proceduri de licitație pentru reducerea taxei la import în Portugalia pentru porumbul provenind din țări terțe