A Bizottság 463/2010/EU rendelete ( 2010. május 27. ) a 2010-es kontingensév tekintetében a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő behozatalára vonatkozó behozatali vám csökkentésére irányuló pályázati eljárás megindításáról