Întrebare scrisă E-007446/11 Thomas Ulmer (PPE) adresată Comisiei. Denaturarea concurenței prin lipsa de transparență în stabilirea prețurilor la produsele farmaceutice