Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 825/2012 al Comisiei din 14 septembrie 2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 septembrie 2012