Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor: Rio+20: către economia ecologică și o mai bună guvernanță COM(2011) 363 final – Contribuția societății civile organizate europene