Întrebare scrisă E-004616/11 Anni Podimata (S&D) adresată Comisiei. Deficiențele legislației actuale privind conturile colective