Întrebare scrisă E-4710/10 Willy Meyer (GUE/NGL) adresată Comisiei. Utilizarea de fonduri FEADR la lucrările de restaurare din Serra do Courel (Galicia, Spania)