Întrebare scrisă E-010227/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) adresată Comisiei. Costurile energetice reale ale nanotehnologiei