Actualizarea intermediară a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agențilorcontractuali ai Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în țări terțe (Raportul Eurostat din 22 octombrie 2020 privind actualizarea intermediară a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în delegații din afara UE, în conformitate cu articolul 64 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene și cu anexa X și anexa XI la acesta [Ares(2020)5750668]. Informații suplimentare privind metodologia sunt disponibile pe site-ul Eurostat („Statistics Database” > „Economy and finance” > „Prices” > „Correction coefficients”).) 2020/C 428/12