Întrebare scrisă E-011785/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) adresată Comisiei. Regimul de vize al Uniunii Europene aplicat Turciei