Rectificare la Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 1 ( JO C 287, 30.9.2011 )