Întrebare scrisă E-002667/11 Proinsias De Rossa (S&D) adresată Comisiei. Punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa în Irlanda