Întrebare scrisă E-6691/09 adresată de Silvia-Adriana Ţicău (S&D) Comisiei. Măsuri pentru protecţia consumatorilor în societatea informaţională