Cauza T-557/11: Acțiune introdusă la 24 octombrie 2011 — Elsid și alții/Comisia